جهت ورود نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنيد


  
 
 

 
x

 

کانال تلگرام ملودی دل

برای حمایت از ما روی تبلیغات کلیک کنید و تا باز شدن لینک صبر کنیدروی رقص شاپرک، زیره بارونه چشات
دله من میلرزه واسه بوسه رو لبات
روی اسب با له دارتویی تنها تک سوار
عشقه رو یایی من،
تویی عشق موندگار، تویی عشق موندگار.
فصله بارونه و عشق رو غبار نسترن
منو تو عاشقه هم
تو خوابه گل شدن
شعله ی وحشی عشق بی گناه و بی صدا
یه ترانه وسوسه، رنگه سرخه غروبا
روی رقص شاپرک، زیره بارونه چشات
دله من میلرزه واسه بوسه رو لبات

روی اسب با له دار، تویی تنها تک سوار
عشقه رو یایی من،
تویی عشق موندگار، تویی عشق موندگار
با حضور آرزو، لحظه های دم به دم
هم قطاره خاطره، همیشه دنباله هم
کفشه جنگلای سبز، پای جاده های دور
توی تاریکی راه، رنگه چشمات مثله نور
رنگه چشمات مثله نور
روی رقص شاپرک، زیره بارونه چشات
دله من میلرزه واسه بوسه رو لبات
روی اسب باله دار تویی تنها تک سوار
عشقه رویایی من،
تویی عشق موندگار، تویی عشق موندگار.
فصله بارون و عشق رو غبار نسترن
منو تو عاشقه هم
تو خوابه گل شدن
شعله ی وحشی عشق بی گناه و بی صدا
یه ترانه وسوسه، رنگه سرخه غروبا
روی رقص شاپرک، زیره بارونه چشات
دله من میلرزه واسه بوسه رو لبات
روی اسب باله دارتویی تنها تک سوار
عشقه رو یایی من،
تویی عشق موندگار، تویی عشق موندگار


;