جهت ورود نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنيد


  
 
 

 
x

 

کانال تلگرام ملودی دل

برای حمایت از ما روی تبلیغات کلیک کنید و تا باز شدن لینک صبر کنید

دانلود سریال غنچه های زخمی Kirgin Cicekler


دانلود سریال غنچه های زخمی Kirgin Cicekler

خلاصه :

ایلول 16 ساله تو یه خونه کوچک با مامانش مسعوده خواهرش بوشرا و پدرخوندش کمال زندگی میکنه
کمال به ایلول تجاوز میکنه ماجرارو به مامانش تعریف میکنه،مامانش بعد کلی فکر کردن چاره ای پیدا میکنه،ایلول رو به بهزیستی میزاره ..
تو خونه روبروی بهزیستی جمره زندگی میکنه دو سه متر اونورتر از بهزیستی تو خونه جمره اینا زندگی خیلی متفاوته یه زندگی مجلل

دانلود
دانلود قسمت 113 (قسمت آخر)
1397/07/27
دانلود قسمت 111
1397/07/17
653.75 MB
دانلود قسمت 112
1397/07/17
646.38 MB
دانلود قسمت 110
1397/07/17
670.18 MB
دانلود قسمت 109
1397/07/17
663.30 MB
دانلود قسمت 108
1397/07/17
664.08 MB
دانلود قسمت 107
1397/07/17
638.39 MB
دانلود قسمت 106
1397/07/17
614.37 MB
دانلود قسمت 105
1397/07/17
644.11 MB
دانلود قسمت 104
1397/07/17
661.50 MB
دانلود قسمت 103
1397/07/17
592.00 MB
دانلود قسمت 102
1397/07/17
640.69 MB
دانلود قسمت 101
1397/07/17
578.34 MB
دانلود قسمت 100
1397/07/17
651.89 MB
دانلود قسمت 99
1397/07/17
675.15 MB
دانلود قسمت 98
1397/07/17
649.03 MB
دانلود قسمت 97
1397/07/17
578.25 MB
دانلود قسمت 96
1397/07/17
713.35 MB
دانلود قسمت 95
1397/07/17
644.27 MB
دانلود قسمت 94
1397/07/17
640.49 MB
دانلود قسمت 93
1397/07/17
700.63 MB
دانلود قسمت 92
1397/07/17
703.68 MB
دانلود قسمت 91
1397/07/17
642.20 MB
دانلود قسمت 90
1397/07/17
696.43 MB
دانلود قسمت 89
1397/07/17
732.22 MB
دانلود قسمت 88
1397/07/17
656.82 MB
دانلود قسمت 87
1397/07/17
645.27 MB
دانلود قسمت 86
1397/07/17
630.55 MB
دانلود قسمت 85
1397/07/17
621.69 MB
دانلود قسمت 84
1397/07/17
637.88 MB
دانلود قسمت 82
1397/07/17
637.72 MB
دانلود قسمت 83
1397/07/17
641.17 MB
دانلود قسمت 81
1397/07/17
633.05 MB
دانلود قسمت 80
1397/07/17
646.93 MB
دانلود قسمت 79
1397/07/17
658.77 MB
دانلود قسمت 78
1397/07/17
671.07 MB
دانلود قسمت 77
1397/07/17
669.54 MB
دانلود قسمت 76
1397/07/17
702.94 MB
دانلود قسمت 75
1397/07/17
638.73 MB
دانلود قسمت 74
1397/07/17
649.21 MB
دانلود قسمت 73
1397/07/17
644.85 MB
دانلود قسمت 72
1397/07/17
649.27 MB
دانلود قسمت 71
1397/07/17
607.30 MB
دانلود قسمت 70
1397/07/17
648.08 MB
دانلود قسمت 69
1397/07/17
613.14 MB
دانلود قسمت 68
1397/07/17
616.15 MB
دانلود قسمت 67
1397/07/17
606.61 MB
دانلود قسمت 66
1397/07/17
597.95 MB
دانلود قسمت 65
1397/07/17
633.41 MB
دانلود قسمت 64
1397/07/17
622.64 MB
دانلود قسمت 63
1397/07/17
633.18 MB
دانلود قسمت 62
1397/07/17
631.59 MB
دانلود قسمت 61
1397/07/17
603.88 MB
دانلود قسمت 60
1397/07/17
647.13 MB
دانلود قسمت 59
1397/07/17
637.22 MB
دانلود قسمت 58
1397/07/17
614.60 MB
دانلود قسمت 57
1397/07/17
667.93 MB
دانلود قسمت 56
1397/07/17
687.63 MB
دانلود قسمت 55
1397/07/17
637.49 MB
دانلود قسمت 54
1397/07/17
652.41 MB
دانلود قسمت 53
1397/07/17
608.38 MB
دانلود قسمت 52
1397/07/17
646.58 MB
دانلود قسمت 51
1397/07/17
603.67 MB
دانلود قسمت 49
1397/07/17
614.10 MB
دانلود قسمت 50
1397/07/17
633.55 MB
دانلود قسمت 48
1397/07/17
577.36 MB
دانلود قسمت 47
1397/07/17
615.29 MB
دانلود قسمت 46
1397/07/17
587.12 MB
دانلود قسمت 45
1397/07/17
601.25 MB
دانلود قسمت 43
1397/07/17
669.91 MB
دانلود قسمت 44
1397/07/17
573.59 MB
دانلود قسمت 42
1397/07/17
571.11 MB
دانلود قسمت 41
1397/07/17
597.30 MB
دانلود قسمت 40
1397/07/17
588.33 MB
دانلود قسمت 39
1397/07/17
619.78 MB
دانلود قسمت 38
1397/07/17
648.74 MB
دانلود قسمت 37
1397/07/17
566.92 MB
دانلود قسمت 36
1397/07/17
292.74 MB
دانلود قسمت 35
1397/07/17
297.20 MB
دانلود قسمت 34
1397/07/17
298.28 MB
دانلود قسمت 33
1397/07/17
291.10 MB
دانلود قسمت 32
1397/07/17
265.54 MB
دانلود قسمت 31
1397/07/17
311.78 MB
دانلود قسمت 30
1397/07/17
316.94 MB
دانلود قسمت 29
1397/07/17
303.86 MB
دانلود قسمت 28
1397/07/17
665.35 MB
دانلود قسمت 27
1397/07/17
647.63 MB
دانلود قسمت 26
1397/07/17
614.84 MB
دانلود قسمت 25
1397/07/17
607.15 MB
دانلود قسمت 24
1397/07/17
599.33 MB
دانلود قسمت 23
1397/07/17
647.07 MB
دانلود قسمت 22
1397/07/17
657.14 MB
دانلود قسمت 21
1397/07/17
634.10 MB
دانلود قسمت 20
1397/07/17
608.22 MB
دانلود قسمت 19
1397/07/17
626.18 MB
دانلود قسمت 18
1397/07/17
599.23 MB
دانلود قسمت 17
1397/07/17
564.92 MB
دانلود قسمت 16
1397/07/17
590.62 MB
دانلود قسمت 15
1397/07/17
603.02 MB
دانلود قسمت 14
1397/07/17
609.12 MB
دانلود قسمت 13
1397/07/17
601.40 MB
دانلود قسمت 12
1397/07/17
572.86 MB
دانلود قسمت 11
1397/07/17
603.79 MB
دانلود قسمت 10
1397/07/17
595.03 MB
دانلود قسمت 9
1397/07/17
601.85 MB
دانلود قسمت 8
1397/07/17
606.12 MB
دانلود قسمت 7
1397/07/17
601.85 MB
دانلود قسمت 6
1397/07/17
564.13 MB
دانلود قسمت 5
1397/07/17
628.64 MB
دانلود قسمت 4
1397/07/17
552.41 MB
دانلود قسمت 3
1397/07/17
568.63 MB
دانلود قسمت 2
1397/07/17
529.95 MB
دانلود قسمت 1
1397/07/17
553.71 MB

اشتراک گزاری
1551
دانلود
989
مشاهده


;